Taking too long? Close loading screen.

Shree Samsthan Gokarn Partagali Jeevottam Math

PL-logo--146x119A

श्रीसंस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ

Shree Samsthan Gokarn Partagali Jeevottam Math

Mathagram Marathi

२८ श्री विद्याधिराज भवन

मठग्राम मठसंकुल, जीवोत्तम नगर, घोगळ ४०३६०१, फोन ०८३२-२७५०४८०

संस्थापक : श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजी (२३)
शिलान्यास : शके १९१२ प्रमोद संवत्सर, फाल्गुन शुक्ल-२ (१६-०२-१९९१)
उद्घाटन : शके १९१५ श्रीमुख संवत्सर कार्तिक शुक्ल-६ (१९/११/१९९३)
एकूण क्षेत्रफळ : ४३६९ चौ.मीटर
बांधकाम क्षेत्र : ३५०० चौ. मीटर
इमारतीचा तपशील : गुरुभवन, सभागृह, स्वयंपाकघर, भोजनशाळा, पार्किंग, फुलबाग.