Taking too long? Close loading screen.

Shree Samsthan Gokarn Partagali Jeevottam Math

PL-logo--146x119A

श्रीसंस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ

Shree Samsthan Gokarn Partagali Jeevottam Math

14 Venktapur English

14. Shri Laxmi Venkatesh Devasthan, Venkatapur (NK)

Samsthapak : Ganapati Malya, one of the 5 Malyar Math
Year of Sthapana : Shaka 1583 Sharvari Sauvatsara Ashwija Poornima (1661AD)
Handing Over to : Shri Ramachandra Mallya handed over the Temple to Partagali Math Swameeji Shri Laxminath Teertha
Swamiji (16) in Shake 1739 Ishwar Sauvatsar Jyeshta Shukla Tritiya (19-05-1817 Tuesday) in Honavar Camp
Dev Pratima : Shri Laxmi Venkatesh Dev (Stone idol)
Dwarapalak : Jayavijay (Stone Idol)
Dhwajashtambha : Single Granite Stone of about 20 Feet height.
Shikhar Kalash : Gold Plated by Shri Vidyadhiraj Teerth Swamiji (23)
Ratha : One Wooden Ratha
Brindavan : Shri Ramanath Teertha (15) Shake 1726 Raktakshi, Chaitra Shukla Navami (19/03/1804 Monday)
Address : Shri Venkataraman Temple, Venkatapur. Po: Shrali 581 354, Tal: BHATKAL (N.K.), Ph: 08385
258079
River : On the Bank of Venkatapur River. This rivers joins Arabian Sea at Alvekodi Bhatkal
Total Area : 10,000 Sq Meters
Building Details : Garbhagraha, Agrashala, Archak Quarter, Gurubhavan,
Panch Parv Utsav : Rathotsav on Rathasaptami.

Recent Events